Vukovarska 7a | 51000 Rijeka, Hrvatska | +385(0)51 213-624 | info@zanatoprema.hr

Kratka povijest Zanatopreme


Zanatoprema zanatska zadruga –Rijeka,Vukovarska 7b,registrirana je davne 1948.godine. Vlasnici - upravljači zadruge su zadrugari. Zadruga posluje u svoje ime i za svoj račun te u ime zadrugara. Svojstvo zadrugara se stječe primanjem u članstvo, članskim ulogom i poslovanjem putem zadruge. Danas status zadrugara ima 26 obrtnika,odnosno privrednih subjekata i zaposlenika zadruge.

Kroz profiliranje članova zadruge, Zanatoprema se gotovo u potpunosti orijentirala na visokogradnju i to na one građevinsko obrtničke radove koji u osnovi znače poboljšanje kvalitete stambenih ili poslovnih prostora(dogradnje,adaptacije,rekonstrukcije i sl.)

Zanatoprema je među malobrojnim izvođačima koji posjeduju licencu za radove na objektima pod zaštitom konzervatorskog odjela ministarstva kulture od 2007.god.

2009.god Zanatoprema posjeduje i licencu E kategorije za izvođenje radova u vrijednosti 5 mil.Eura.


Djelatnost


  •  graditeljstvo-završni radovi u graditeljstvu,adaptacija stambenih i poslovnih prostora
  •  stanogradnja za tržište
  •  proizvodnja drvene i plastične stolarije
  •  proizvodnja metalnih konstrukcija i metalne galanterije
  •  trgovina(veleprodaja,uvoz,izvoz)

Organizacija


Broj zaposlenih i kvalifikacija struktura prilagođeni su potrebama zadruge. Od 6 zaposlenika u zajedničkim službama, 3 su sa visokom stručnom spremom(inženjeri građevine),te 3 sa srednjom stručnom spremom.


Organi zadruge


Nadzorni odbor

Upravitelj

Skupština zadruge

Danas je Zanatoprema čvrsto pozicionirana kao pouzdani i kvalitetni izvođač radova.